Prima Materia Collection

פרימה מאטריה הוא החומר הראשוני ביותר ומהמחשבה הזאת נולדה קולקציה ייחודית המבוססת על שאריות של יציקות.
קולקציה מחוספסת וגולמית אך עדינה ומנימליסטית המשתלבת בינה לבין עצמה ומתחברת לכל תכשיט אחר שברשותך.