Nitzan Mintz Collab

שיתוף פעולה ייחודי עם המשוררת החזותית ניצן מינץ.
החיבור בין השירים והתכשיטים מתארים עולם ובו הגוף והנפש משתפים פעולה על מנת להגשים חלומות.